آیاعملکرد دونماینده مردم شهرستان بابل در مجلس درچند ماه گذشته راضی کننده بود!!؟

به گزارش وبلاگ بومادران، خبرگزاری خبرنگاران- همه می دانیم هر مسئولی برای توفیق بیشتر به یک تیم کارآمد نیازدارد ولی این دو بزرگوار درحال حاضر تیمی کارآمد ندارند ! یا از سر ناچاری و یا بالاجبار با تیمی از مسئولین منتخب دو نماینده قبلی مشغول فعالیت هستند که اکثرا کارایی لازم و از همه مهمتر طرح و برنامه لازم و جامع برای توسعه شهرستان ندارند !!

آیاعملکرد دونماینده مردم شهرستان بابل در مجلس درچند ماه گذشته راضی کننده بود!!؟

به گزارش خبرنگاروبلاگ بومادراندفترمازندران دذرشهرستان بابل به نقل از هاشمی خبرنگارپیشکسوت رسانه درشهرستان بابل:برخی ازبزرگواران از ما سئوال می کنند آیا از عملکرد دو کننده مردم شهرستان بابل درمجلس در چند ماه گذشته راضی هستید !!؟ واقعیت اینست همواره عقیده داشته و داریم به هرمسئولی که انتخاب یا منصوب می شود باید حداقل 6 ماه فرصت داد تا طرح و برنامه شان را برای توسعه شهرستان بابل اجرایی کنند بعد ازآن حق داریم عملکرد مسئولین را مورد ارزیابی قرار دهیم . یعنی اگرمسئولی نتوانست نسبت به اجرایی نمودن برنامه هایش اقدام نماید نسبت به ارزیابی ویا نقادی ازعملکردش اقدام نمائیم .این مصادیق حتی برای کنندگان مجلس هم صدق می نماید! ظاهرا همه از کنندگان بیشتر از دیگرمسئولین توقع دارند همین امر باعث شد انتظارات از کنندگان بیشتراز دیگران باشد به همین خاطر از ما سئوال می کنند آیا از عملکرد این دو کننده بابل در چند ماه گذشته راضی هستید یا خیر! به زعم ما این دو کننده در بدو کار یک حرکت بسیارخوب (تعامل و همکاری) باهم را سرلوحه کار قرار دادند که تا به امروز در شهرستان بابل مسبوق به سابقه نبوده است باید این همکاری و تعامل را به فال نیک بگیریم تا بستر برای توسعه بیشتراین شهرستان فراهم شود. قبلا طی مقاله ای ابرازامیدواری نمودیم همکاری این دو بزرگوار تداوم داشته باشد تا منشاء خیر برای مردم شهرستان بابل باشد. اما در مورد سئوال مکررعزیزان، اگر از دید یک خبرنگار بخواهم این سئوال را جواب دهم از یک لحاظ این دو بزرگوار تا به امروز پیروز نبودند ! همه می دانیم هر مسئولی برای توفیق بیشتر به یک تیم کارآمد نیازدارد ولی این دو بزرگوار درحال حاضر تیمی کارآمد ندارند ! یا از سر ناچاری و یا بالاجبار با تیمی از مسئولین منتخب دو کننده قبلی مشغول فعالیت هستند که اکثرا کارایی لازم و از همه مهمتر طرح و برنامه لازم و جامع برای توسعه شهرستان ندارند !! اگر فکری اساسی برای این مسئولین نشود به ضرس قاطع اعلام می نمائیم هیچکس نباید توقع داشته باشد این دوکننده پیروز گردند و یا بتوانند برای شهرستان بابل کاربزرگی انجام دهند!! تا دیر نشده این دو کننده باید فکری اساسی برای مسئولین برخی از ادارات کنند و بدون تعارف و بدون فوت وقت نسبت به تعویض مسئولینی که کارایی لازم را ندارند اقدام کنند. تا زمانی تیم مسئولین ادارات یکدست و کارآمد نشود توسعه شهرستان بابل تحقق نخواهد یافت و ما هم نباید انتظار داشته باشیم این دو کننده بیشتر ازکنندگان قبلی برای شهرستان بابل فعالیت کنند. این یک واقعیت است که در 40 سال گذشته در شهرستان بابل اجرایی می شد و هر کننده ای بلافاصله تیم مورد وثوق خودش را روی کار می آورد تا طرح و برنامه اش را برای توسعه شهرستان بسهولت اجرایی کنند. برخی ها بر این عقیده اند این دو کننده نمی خواهند در مورد تغییرمسئولین اقدام کنند و تمایل دارند با همان تیم کنندگان گذشته کار کنند!! به زعم ما اگر این تفکر درست باشد باید به صراحت اعلام نمائیم شرایط این دو کننده بعد ازچهار سال به سرنوشت کنندگان قبلی گره خواهد خورد و این دو بزرگوار هم بعد از چهار سال فعالیت باید پاسخگوسئوالات بیشمار مردم شهرستان بابل باشند چون یکی ازدلایل عمده عدم رای مجدد مردم به کننده گذشته، تیم مسئولین شهرستان بابل بودند !! البته در تیم مسئولین بابلی افرادی کارآمد و دلسوز وجود دارند که کنندگان می توانند از این بزرگواران هم استفاده کنند با این اوصاف تا تیم کنندگان یکدست نشود نباید توقع اقدامات مثمرثمری برای شهرستان بزرگی مثل بابل داشته باشیم . امیدواریم کنندگان مردم شهرستان بابل درمجلس بمنظور اجرای طرح و برنامه شان برای توسعه بیشترشهرستان بابل این امرمهم را مد نظر قرار دهند و با روی کارآوردن مسئولین کارآمد وکاربلد، زمینه را برای توسعه بیشتر شهرستان بابل مهیا کنند. درزمینه پیروزیت وعدم پیروزیت دوکننده فعلی بویژه دستاورد سفررئیس سازمان برنامه وبودجه کشور به شهرستان بابل ومیزان اعتبارلحاظ شده به این شهرستان ومقایسه آن با اعتبارشهرهای دیگر خواهیم نگاشت تا مردم شریف شهرستان بابل بدانند کنندگانشان درمجلس آیا توانستند حداقل درسفررئیس سازمان برنامه بودجه کشوربه استان مازندران و شهرستان بابل حق مسلم شان را بگیرند یا خیر!!؟

با تقدیم احترام: سید رمضان هاشمی پورخبرنگار و خادم مردم شریف شهرستان بابل

منبع: خبرگزاری آریا

به "آیاعملکرد دونماینده مردم شهرستان بابل در مجلس درچند ماه گذشته راضی کننده بود!!؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "آیاعملکرد دونماینده مردم شهرستان بابل در مجلس درچند ماه گذشته راضی کننده بود!!؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید